Dịch vụ
Đối tác
  

Kết quả hình ảnh cho logo hoffmann


 


Máy khoan từ là gì? VD: Máy khoan từ Ruko

1. Máy khoan t tính là gì?

Tr
li: 
Máy khoan t là máy khoan dùng nguyêntc hút ca t tính đ liên kết cht gia máy khoan và vt cn khoan.
M
i máy khoan t đu có b phn to ra t tính, thông thường là nam châm đin. Cũng có th là nam châm vĩnh cu (máy khoan t dùng khí nén).


2. Khi nào thì c
n s dng máy khoan t?

Tr
li: 
Khi chi ti
ết cn gia công khoan l không th đưa ti mt máy khoanc đnh.
Ho
c các l khoan không lp li nhiu ln, v trí khoan không th hoc khó c đnh chc chn mt máy khoan thông thướng.3. Máy khoan t
s dng được trong môi trường nào?

Tr
li: 
V
i máy khoan t s dng năng lượng đin, không được phéps dng trong môi trường m ướt.
Máy khoan t
s dng năng lượng khí nén có th thi công được môi trường m ướt hoc dưới nước.
Đ
ế t ca các máy khoan t khí nén thường là nam châm vĩnh cu (nhược đim ca dòng máy này thường nng, cng knh và lc t không mnh).

4. Đi
u kin b mt cn khoan phi như thế nào?

Tr
li:
Đ
m bo b mt làm vic sch s, bng phng. Bt kỳ ngoi vt nào như phoi, mt thép dưới đế t có th làm gim lc t, quyết dnh vic đng cơ hot đng hoc tt bi vì cơ chế an toànđã được kích hot.
N
ếu b mt không phng hoàn toàn, cn phi chc chn rng nam châm không b nh hưởng. Đt đế t sang v trí bên cnh không g gh s cho kết qu tt hơn. Vic s dng t mt máy khoan t vi đế xoay có th có ích trong tình hung này.
N
ếu b mt có rt nhiu r sét hoc ph bng sơn, đc bit là epoxy, nam châm có th không đt được lc gi ti ưu. Cn rt thn trng đ đ đm bo đ bám dính nam châm thích hp. Mt mũi khoan t thích hp, sc bén có th có ích trong tình hung này vìnó có thđt ít áp lc lên đế t trong khi khoan l. Hoc có th dùng mũi khoan hp kim cobalt hay carbide trong trường hp này.

5. Dùng máy khoan t
đ khoan kim loi không có t tính được không? Nếu được thì cách tiến hành?

Tr
li: 
Hoàn toàn có th
dùng máy khoan t đ khoan trên vt liu là kim loi không có t tính.
Nh
ng th bn cn chun b 
- 01 t
m thép dày 1/2-inch
- 01 c
p kìm chết
- Máy khoan t


H
ướng dn 
- Đ
t tm thép ½ ich trên mt tm kim loi không có t tính. Đ tm thép sao cho đường khoan ca mũi khoan được d dàng không vướng vào tm thép khi vn hành khoan l trên vt liu không t tính.
- G
n tm thép ½” vào vt liu không có t tính bng kìm chết 2 góc đi din ca tm thép,bo đm gi tm kim loi cht vào vt liu bên dướibng hàm ca kìm chết 
- Dùng gi
lau sch đế t. Làm sch phoi kim loi b kt gia đế t và b mt ca tm kim loi (s làm gim lc gi ca máy khoan t.)
- Đ
t máy khoan t lên tm thép 1/2-inch và chnh mũi khoan trên b mt tm kim loi không có t tính cn khoan.
- B
t đin kích hot đế t ca máy khoan t đ nó gn chc vi tm thép1/2-inch
- Máy khoan t
phi được gi chc chn bi đế t, và không xoay chuyn khi người vn hành đang xoay tay xoay vi lc n. Nếu máy khoan t có biu hin xoay hay lúc lc thì tt máy và tt đế t, lp li bước 3 đ đm bo là đế t sch s, sau đó lp li bước 4 và 5 đ đm bo là máy khoan t đã được gn chc chn.

6. Khi c
n khoan ngang, nên s dng loi máy khoan t nào?

Tr
li: 
Khi v
n hành v trí khoan ngang và thng đng, nên s dng máy khoan t có đế t xoay được. Máy khoan vi đế t xoay cho phép đnh v máy khoan d dàng. Đnh v chính xác cây đnh tâm vàotâm l khoan và khóa li. 

7. Làm th
ế nào đ tránh nguy him khi máy khoan t làm vic trên cao, đt ngt mt đin?

Tr
li: 
Đa s
máy khoan t có đế t là nam châm đin. Khi thi công v trí nm ngang hoc trên cao. Đ đm bo an toàn nên dùng xích khóa máy khoan t li, đm bo trong quá trình thi công có xy ra mt đin, máy khoan t cũng không b rơi ra khi v trí.8. Có nh
t thiết phi đè lên tay quay khi khoan? 

Tr
li:
M
t s người c gng khoan tht nhanh bng vic n mnh tay xoay khi vn hành. H nghĩ rng h đang khoan nhanh hơn, trong khi thc s không phi vy bi vì khi h đt áp lc quá ln lên máy, tc đ máy b gim, và tc đ loi b kim loi cũng gim luôn đng thi. Máy khoan chy càng chm, Ct chm quay, t l loi b kim loi càng gim. Hãy lng nghe đng cơ, và đ cho máy và mũi khoan làm vic ca nó. 

9. Có c
n thiết phi làm mát cho mũi khoan?

Tr
li: 
Vi
c s dng nước làm mát là điu cn thiết đ tăng tui th mũi khoan t và tăng hiu sut khoan.
Nhi
u máy khoan t được trang b vi h thng nước làm mát trng lc, mt s máy khác có h thng làm mát ni b. Nước làm mát cho mũi khoan t nên có tính bôi trơn vi đ nht thp.
N
ếu mt máy khoan t không được trang b h thng làm mát, bn không bao gi ch phun nước làmmát vào mũi khoan vì nó ch s xoay quanh mũi khoan trong quá trình khoan thay vì chy vào phn lưỡi ct nhng nơi cn thiết. Trong trường hp này, mt thanh bôi trơn được đt trên lưỡi ct s phù hp. Thanh bôi trơn là mt cht dng sáp s dính vào rănglưỡi ct và có tác dng đến khi hoàn thành mt l khoan. Nó luôn luôn nên được s dng khi khoan các v trí nm ngang và trên không. 
Đ
i vi l khoan sâu, mt h thng làm mát áp lc s thc hin tt nht và giúp kéo dài tui th mũi khoan. Chy khoankhô s làm tăng nhit đ quá cao, rút ngn tui th mũi khoan, và có th dn đến kết qu mt l khoan kém cht lượng.

10. Có th
thay đi linh ph kin ca các loi máy khoan t cho nhau?

Tr
li: 
M
i mt máy khoan t khi sn xut đã ti ưu hóa linh ph kin trong máy. 
Cho nên: Không t
ý thay đi thiết kế ca máy khoan t Ví d: Ly ph kin ca máy khoan t MAGTRON thay thế vào máy khoan t FE

11. L
a chn mua mt máy khoan t như thế nào?

Tr
li:
Nh
ng câu hi mà bn phi t hi mình khi mun mua1 máy khoan t
- Đ
ường kính khoan ln nht mà bn cn khoan vi máy khoan t?
- Chi
u sâu ca l khoan? Hay nói theo cách khác là chiu dày ca tm thép mà bn cn khoan?

Các y
ếu t khác có th nh hưởng đến la chn ca bn:
- Yêu c
u v vic s dng hayqui mô snxut – Mt vài loi khoan có cùng công sut, nhưng có th hướng đến nhu cu cho ng dng là làm vic nh nhàng (tn sut dùng thp) hay công vic nng (tn sut dùng cao)
- Môi tr
ường làm vic – Mt máy khoan vi trng lượng nh s là lý tưởng nếu bn làm vic trên cao
- Gi
i hn v không gian – Nếu bn làm vic trong mt không gian cht hp, mt máy khoan t dng thp (low profile) có th là la chn lý tưởng, như máy khoan t FE 36 S 
- T
c đ khoan – Hu hết các máy khoan t vn hành cùng1 tc đ, nhưng các máy nng hơn có th vn hành 2 cp như máy khoan t FE 50 RL hay thm chí 4 cp tc đ, như… máy khoan t FE 100 RL 
H
u hết các máy khoan t được thiết kế đ dùng vi mũi khoan t thép gió (HSS), tc đ khong 450 RPM. Các mũi khoan t thép hp kim thường có tc đ khong 500 RPM
Các lo
i máy khoan t vi 2 cp tc đ có th khoan vi c mũi khoan thép gió và hp kim 

Các lo
i máy khoan t: 
- Máy khoan t
điu khin khoan bng tay – hu hết các loi máy khoan t điu khin khoan bng tay. Người vn hành điu khin mũi khoan đi xung bng vic xoay tay xoay.
- Máy khoan t
điu khin t đng – loi máy khoan t này điukhin mũi khoan đixung t đng và t đng quay tr v v trí “start”, cho phép người vn hành có th vn hành nhiu máy khoan 1 lúc.
H
thng cm biến ca máy khoan t t đng cho phép thi gian ct nhanh hơn, t đng điu chnh tc đ đi xung ca mũi khoan,cho phép kéo dài tuith lưỡi ct và loi b áp lc trên đng cơ do người vn hành nhn tay xoay quá mc. 

Các
ng dng đc bit ca máy khoan t: 
- Máy khoan t
Ultra Low Profile – nói chung máykhoan tdng low profile dùng đ khoan khung xe ti và ng dng trong các không gian hp.
- Máy khoan t
thy lc - dùng cho các ng dng dưới nước hay trong môi trường chng cháy n.

L
a chn máy khoan t – Dùng máy châu Âu hay Trung Quc? 

Đ
la chn mua máy khoan t châu Âu hay Trung quôc, khách hàng cn t tr li được các câu hi sau:
1. Kh
i lượng thi công: Khách hàng cn khoan bao nhiêu l khoan trong d án ca mình?
2. T
n sut s dng máy trong 1 ngày?

N
ếu trong 1 d án, nhà thu ch khoan vài l… thì máy có chc năng tương t t Trung quc đãcó th đáp ng được nhu cu. Nếu tn sut s dng máy thp, lượng công vic ít và yêu cu cht lượng không quá kht khe thì vic s dng máy khoan t ca Trung quc là tương đi phù hp v li ích kinh tế.
Tuy nhiên v
i các nhà thu thi công chuyên nghip, yêu cu đt ra là máy khoan t phi có đ bn, cht lượng và đ tin cy cao do máy khoan t phi hot đng trong điu kin làm vic vi tn sut s dng máy dày. Chi phí đ s dng 1 máy lúc này không ch đơn thun là chi phí đu tư ban đu, mà bao gm c chi phí vn hành:
- Th
i gian phi ngưng máy đ sa cha.
- Chi phí thay th
ế mũi khoan do nhanh hư hng.
- Chi phí thay th
ế ph tùng (chi than cht lượng kém; Đng cơ không được bo v chng bi, c góp b phú hy nhanh do chi than kém cht lượng)
- Chi phí năng l
ượng cao do đng cơ phi vn hành vi công sut ln nhưng to ra ngu lc kém.
V
mt hiu qu, đi vi nhà thu chuyên nghip thì tng chi phí trên vòng đi ca máy Trung quc có th cao gp 3-4 ln so vi máy châu Âu.Các tin khác

Tổng quan về máy nén khí

Các dấu hiệu hỏng lưỡi cắt của dụng cụ cắt

Các điểm cần chú ý khi taro máy

Gia công kim loại bằng cắt gọt

Ren hệ Inch: Tiêu chuẩn, kí hiệu và phương pháp tính toán

Cần taro nhiều lỗ

Ren loại regular

Tổng quan về taro

1 2 3 4 5
Tìm kiếm
Hỗ trợ online
            09.745.945.18
                           
                Phòng kinh doanh 

             09.745.945.18

              Phòng Kỹ thuật

            09.745.945.18


Đang online: 19
Lượt truy cập: 1355370
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Công Nghiệp Anh Phát
Địa chỉ: Phố Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội
Điện thoại: (84) 024.33.66.1551 - Hotline: 09.745.945.18